Банки

БНБ определи буфера за рисковите експозиции на шест системно значими банки

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *