Банки

Новите договори за финансов лизинг се увеличават с 16,5% към края на септември

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *