Живи и Здрави

Хората в неравностойно положение в САЩ умират много по-рано, отколкото тези в останалия развит свят

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *