Интерес(но)

Четвъртокласниците не знаят значението на все повече думи, близо 3500 са с двойки

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *