Интерес(но)

НСИ: 167 населени места в България са напълно обезлюдени, София вече е 1,3 милиона

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *