Пазари

18% резерв имаме в Чирен срещу 72% в Полша, юни не е сигурен за старт на конектора с Гърция: Депутат от мнозинството

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *