INTERES.bg е финансово-търговска платформа, чиято цел е едновременно допринася за финансова култура на хората, но и създава възможности за бизнес.

С развитието на глобалната пандемия стана ясно, че бъдещето на този тип услуги е в дигитална среда, а в България преориентирането все още е в начален стадий и се нуждае от скоростно и качествено наваксване. Бихме искали от една страна да привлечем вниманието на широк кръг от хора към темата, с което да допринесем за финансовата грамотност на българите, от друга страна да предоставим качествено съдържание и качествено обслужване.

Не на последно място настоящата платформа ще спомогне защитата на ползвателите й по отношение на техните права в областта на договарянето и целия спектър от финансови услуги.